OVER HvL VASTGOEDSERVICE

Henk van Leeuwen

Werkervaring

1 april 2020-heden: Vanaf 7 april 2020 ben ik officieel met pensioen en ben daarom nog maar beperkt beschikbaar. Met ingang van 1 januari 2021 zijn wij niet meer gecertificeerd om energielabels op te nemen en af te leveren en voeren deze werkzaamheden dus niet meer uit. Voor andere werkzaamheden kunt u altijd contact met mij opnemen (zie contactgegevens).

1 oktober 2013 - heden:
Vanaf heden ben ik beperkt beschikbaar om nieuwe opdrachten aan te nemen. Dit kan zijn op het gebied van bouwkundige inspecties, adviezen, opleveringen en woningkeuringen.

1 oktober 2012 - 1 oktober 2013:
Werkzaamheden uitgevoerd vanuit mijn eigen bedrijf, HvL Vastgoedservice, voor Omnivera Woningstichting te Hardinxveld-Giessendam. De inhoud van de werkzaamheden bestonden uit het afronden van een 2-tal planmatig onderhoudsprojecten alsmede het inspecteren van 114 eengezinswoningen voor casco-onderhoud. Vanaf 1 januari 2013 is aan dit project verder invulling gegeven en had ik een opdracht voor 16 uur per week om dit project te begeleiden.

April 1997 - 1 oktober 2012:
Werkzaam bij Omnivera woningstichting te Hardinxveld-Giessendam als projectbegeleider onderhoud, renovatie en nieuwbouw. De werkzaamheden bij onderhoud en renovatie bestaan uit het geheel zelfstandig inspecteren van de woningen, het maken van bestekken, het uitbesteden van de werkzaamheden en het begeleiden in de uitvoering inclusief de oplevering. Tevens verzorg ik de informatie en communicatie met de bewoners in het gehele traject, zowel mondeling als schriftelijk. Bij nieuwbouw ligt het accent meer op het toezicht op de werkzaamheden, omdat in veel gevallen een architectenbureau de voorbereidingen voor zijn rekening neemt. Als projectbegeleider ben ik tevens verantwoordelijk voor het begeleiden van slooplocaties welke geschikt gemaakt moeten worden voor nieuwbouw.

Februari 1990 - april 1997:
Werkzaam geweest bij de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) als onderhoudsopzichter. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het opnemen, uitbesteden, en begeleiden van het dagelijks onderhoud, mutatieonderhoud en groot onderhoud. Tevens betrokken als onderhoudsopzichter bij nieuwbouw en renovatie om de toe te passen materialen en methoden zoveel mogelijk af te stemmen op het onderhoudsbeleid.

Augustus 1986 - februari 1990:
Werkzaam geweest bij de Pameijerstichting in Rotterdam als onderhoudsopzichter. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het opnemen, uitbesteden, en begeleiden van het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en verbouwingen van een 33-tal woon- en verblijfsvormen voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Tevens betrokken als onderhoudsopzichter bij nieuwbouw en renovatie om de toe te passen materialen en methoden zoveel mogelijk af te stemmen op het onderhoudsbeleid. Ook het opzetten van een geheel geautomatiseerd meerjaren-onderhoudssysteem behoorde tot mijn werkzaamheden.

Juli 1983 - augustus 1986:
Werkzaam geweest bij Woningbouwvereniging “De Combinatie”, eerst als projectopzichter voor 2 renovatieprojecten van na-oorlogse woningen en na het gereedkomen van deze projecten als wijkopzichter in Rotterdam Schiebroek. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het opnemen, uitbesteden, en begeleiden van het dagelijks onderhoud, mutatieonderhoud en groot onderhoud. Tevens gaf ik hier leiding aan een 8-tal vaklieden van de eigen technische dienst.

December 1978 - juli 1983:
Werkzaam geweest bij de Patrimoniums Woningstichting in Rotterdam-Crooswijk als onderhoudsopzichter. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het opnemen, uitbesteden, en begeleiden van het dagelijks onderhoud, mutatieonderhoud en groot onderhoud. Tevens betrokken als onderhoudsopzichter bij nieuwbouw en renovatie om de toe te passen materialen en methoden zoveel mogelijk af te stemmen op het onderhoudsbeleid. In deze stadsvernieuwingswijk was ik tevens verantwoordelijk voor het begeleiden van sloopwerkzaamheden van locaties welke geschikt gemaakt moesten worden voor nieuwbouw.

November 1977 - november 1978:
Werkzaam geweest bij Bruynzeel keukens- en kastenfabriek als tekenaar en servicemonteur. Ik was hier voornamelijk werkzaam in de showroom aan de Westblaak in Rotterdam waar ik alle tekeningen maakte van de verkochte keukens. Verder verrichtte ik 1 dag per week servicewerkzaamheden aan nieuw geplaatste keuken.

Augustus 1970 - november 1977:
Werkzaam geweest bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. In eerste instantie een 2-jarige opleiding gevolgd tot scheepsbeschieter (4 dagen werken, 1 dag theorie) op de bedrijfsschool van de RDM. Na het voltooien van deze opleiding ben ik werkzaam geweest als onderhoudstimmerman aan de woningen die eigendom waren van de RDM. Hier verrichtte ik alle voorkomende timmerwerkzaamheden.

September 1973 - januari 1975:
In deze periode heb ik mijn dienstplicht vervult bij het 48e pantserinfanterie bataljon als punt 50 boordschutter op een YP.

Computerervaring:

Word, excel en outlook. Vabi

Hobby’s:

Tafeltennis, nordic-walking, fietsen, wintersport, klussen.

 
What do you want to do ?
New mail

Over HvL

Henk van Leeuwen

Even voorstellen:
Op 1 maart 2012 is HvL Vastgoedservice opgericht door Henk van Leeuwen. Vanaf 1978 ben ik werkzaam geweest bij verschillende woningcorporaties in Rotterdam en Hardinxveld-Giessendam en heb inmiddels dus 34 jaar ervaring in een scala van werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, renovatie en onderhoud van woningen en gebouwen.

Sinds de start van mijn eigen bedrijf kan ik diverse diensten aanbieden op het gebied van projectbegeleiding, toezicht, inspecties, adviezen, opleveringen, probleemoplossingen, EPA adviezen en afgifte energielabels woningbouw. Sinds 5 juni 2012 ben ik gecertificeerd om energielabels af te mogen geven voor woningen. Ik beschik over het Vabi software programma voor het aanmaken van de energielabels.

Curriculum Vitae

In onderstaande curriculum vitae kunt u lezen hoe mijn loopbaan verlopen is.

naam: van Leeuwen
voornaam: H.J. (Henk)
adres: Vondellaan 75
postcode/woonplaats: 2985 VR Ridderkerk
telefoonnummer: 0180-420611
mobiel: 06-52731743
geboortedatum: 07-12-1953
geslacht: man
nationaliteit: nederlandse
burgelijke staat: gehuwd
rijbewijs: B-E
opleiding:  
LTS bouwkunde diploma behaald
BEMETEL scheepsbeschieten diploma behaald
bedrijfsschool RDM diploma behaald
avond MTS bouwkunde diploma behaald
opzichter BNA gevolgd, geen diploma
EPA-W gecertificeerd
VCA-B gecertificeerd
VCA-VOL gecertificeerd
NEN 2767 2-daagse basiscursus +verdieping certificaat van deelneming
Energiebesparingsadviseur 3-daagse cursus  n.v.t.
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail